dzieci

 

Gmina Żerków/Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół
ogłasza nabór dzieci na  rok szkolny  2009/2010
do oddziału przedszkola w Żerkowie i punktów przedszkolnych tworzonych w: Dobieszczyźnie, Raszewach, Komorzu i Stęgoszy,

w ramach Projektu „PRZEDSZKOLAKI NA START”.


 

1.Osoby ubiegające się o przyjęcie dziecka do oddziału/punktu przedszkolnego zobowiązane są do złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych: podczas spotkania informacyjnego lub osobiście/drogą pocztową w 
Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół,
ul. Mickiewicza 6, 63-210
w terminie do 01-17 września 2009 roku


2. Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie dostępne są:
a. w Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół,
    ul. Mickiewicza 6, 63-210 Żerków

b. na stronie internetowej 
www.zerkow.pl

c. podczas spotkań informacyjnych organizowanych w poszczególnych miejscowościach


3. Złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do oddziału/punktu przedszkolnego. Warunki i kryteria naboru uczestników określone są w Regulaminie naboru i uczestnictwa w Projekcie.


4. Wyniki naboru dzieci do   oddziału/punktów   przedszkolnych dostępne będą  po 18 września 2009 r., na tablicy informacyjnej w Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i w poszczególnych punktach przedszkolnych/oddziale przedszkola.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu,

w Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół,
tel.
062 740 20 21 lub podczas spotkań informacyjnych:

 

Żerków, dn. 09.09.2009, godz. 16.30, w Szkole Podstawowej

Dobieszczyzna 09.09.2009, godz. 18.30, w Szkole Podstawowej

Komorze, 10.09.2009, godz. 16.30, w Szkole Podstawowej

Raszewy, 10.09.2009, godz. 18.30, w Ośrodku Wsparcia

Stęgosz, 11.09.2009, godz. 18.00, w Szkole Podstawowej

 

Serdecznie zapraszamy

Wojciech Waszak
Koordynator projektu


Dokumenty do pobrania:

 

[ Regulamin udziału w Projekcie - pobierz ]
[ Załącznik nr 1 do regulaminu - Karta zgłoszenia dziecka - pobierz ]
[ Załącznik nr 1 a do regulaminu- oświadczenie o dochodach rodziny - pobierz ]
[ Załącznik nr 1 b do regulaminu- deklaracja rodzica/opiekuna o podjęciu pracy- pobierz ]
[ Załącznik nr 2 do regulaminu- deklaracja uczestnictwa w projekcie - pobierz ]
[ Załącznik nr 3 do regulaminu - zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz ]

 - zer_pokl_efs.jpg

Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki