dzieci

Informacje o projekcie

 

Logo PNS

W ramach projektu utworzone zostały 1 oddział w Żerkowie i 4 punkty przedszkolne w Dobieszczyźnie,Komorzu, Raszewach i Stęgoszy. Głównym celem projektu jest danie szansy na wszechstronny rozwój – przede wszystkim intelektualny, emocjonalny i społeczny - dzieciom z rodzin żyjących na obszarach wiejskich - i tę rolę zajęcia projektowe doskonale spełniają - rodzice to zauważają i doceniają; podkreślają pozytywny wpływ uczęszczania dziecka na zajęcia dla jego indywidualnych postępów.

Schemat

Informacja o współfinansowaniu ze środków UE w ramach Europejskego Funduszu Społecznego

 

Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki