dzieci

Promocja projektu

 

Logo

Wszelkie materiały informacje dotyczące realizacji projektu opatrzone powinny być logo projektu oraz informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej oraz logo UE oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

UE+POKL

Wzór dokumentu stosowanego przy realizacji projektu:
Szablon dokumentu (logo+informacja o dofinansowaniu)- plik doc >>>

Materiały promocyjne >>>

Gadżety promocyjne >>>

Materiały prasowe >>>

Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki