dzieci

 

 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żerkowie
ul. A. Mickiewicza 6, 63-210 Żerków

tel. (062) 740 20 21 lub (062) 740 20 36
gzeas@zerkow.pl

Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki